קפלה

לחלום שאתה נכנס לקפלה פירושו שבנשמתך יש משהו עמוק מאוד. זה עשוי גם להצביע כי בקרוב תחזיר אושר ורווחה.