קַרנָבָל

חלום של קרנבל פירושו שיש לך מפגש בלתי צפוי עם אדם חשוב.