צלי בקר

לראות או לאכול בשר צלוי בחלום פירושו נוגה בבית, בגידה ו / או סודות.