תיקיה

תיקיות בחלום מסמלות משאבים כספיים או זיהוי נכון. לחלום שהתיקיה שלך נגנבה מעיד שמישהו מנסה לנצל אותך. לחלום שאיבדת את התיקיה שלך, כדאי שתזהר יותר בהוצאות. אתה צריך להיות אחראי יותר עם הכסף שלך.