מְרִיצָה

לראות או להשתמש במריצה בחלום מייצג עבודה קשה וקשיים.