אוטו

לראות מכונית בחלום מסמלת קשיים. זה יכול להיות גם משאבים כלכליים ולא מוכן לקחת שום סיכונים. אם לראות מכונית ריקה ונטושה, פירושו אובדן וחוסר שביעות רצון.