דואר הדואר

לראות דוור בחלום מסמל תקשורת עם אנשים. החלום לעבוד כדוור מציע כי הודעה תאמת את דעתך הלא מודעת.