בִּיבָר

לחלום שאתה במגדון אומר פירושו בעיות וחששות.