מפל מים

ראו מפל בחלום מסמל את הרגשות הסגורים ורגשות שליליים. החלום עשוי לייצג גם את המטרות והרצונות שלך. אם המפל בהיר, נקי, הקריסטל מייצג התחדשות והתאוששות חוזק. לחלום שאתה בתחתית המפל מראה שאתה מרגיש מוצף רגשית.