ציד

חלום על ללכת לציד פירושו שבעסקים, הכל הולך כשורה ועם שגשוג רב. לחלום שאחרים צדים פירושו שיהיה לך נזק חומרי, הרבה עבודה ומעט רווח.