צוֹלֵעַ

לחלום על צולע פירושו קשיים לממש את התקוות, הרצונות והאכזבה הגדולה שלך.