מזון

לראות ארוחה בחלום אומר שאתה מקדיש תשומת לב רבה לעניינים טריוויאליים.