הודעה

לחלום שאתה בסניף דואר מסמל מסר חשוב. כמו כן, זה עשוי להצביע שעליך לתקשר עם אחרים.