חלש

כדי לחלום שאתה חלש מתייחס לרגשות חוסר ההתאמה שלך, אתה צריך להיות מוצק יותר.