חֲגִיגָה

חלום החגיגה מציין את ההישגים שאתה משיג. החלום יכול היה לייצג גם את הברכה שהענקת לעצמך לדברים שקראתם. לפעמים חלומות על חגיגה עשויים להצביע על החגיגה בפועל שתחגגו בחייכם המעירים. אולי חרדה מביאה לסוגים אלו של חלומות. מצד שני, ניתן לפרש את החגיגה כרצון לעצמאות וחופש, במיוחד אם אתה באמת רוצה את זה בחייך המעירים.