סַל

אם אתה חולם על סל זה אומר על ההיבטים החומריים של הווייתך. החלום יכול להתייחס גם לדברים שאתה מאוד קשור אליהם, לא משנה אם הם מוחשיים או לא.