הֶלֶם

לחלום שאתה מקבל הלם, יש לו משמעות סמלית ומציע התעוררות פתאומית ומודעות חדשה. לחלופין, הלם יכול לסמל את הרגלים רעים או פעולות מהעבר שלך. שקול את הדימוי הגלובלי במקום לחשוב רק עליך.