מִקלַחַת

אם התקלחת בחלום, החלום הזה מעיד על התחלת חייך מחדש, אך רק אם המים היו צלולים. הימצאות באמבטיה בה המים מלוכלכים וטמאים, מסמנת מצב נפשי שלא הובהר. מים בוציים מבטיחים גם שינויים קלים ולא נעימים. להתקלח בזמן לבישת כל הבגדים מעיד על השינויים שביצעת לעצמך, אך לא את הפנימיים. מצד שני, החלום בו לבשת את הבגדים, מראה את הקיר שעשית ביניך ובין אחרים.