מַדְעָן

החלום על מדענים מסמל כהיבט של האישיות שלך שאתה מבצע ניסויים או מנסה רעיונות חדשים. אתה בוחן את הטריטוריה החדשה בדרך כלשהי. יתכן שאתה מנסה לבטא את עצמך אחרת, מה שמוביל לגישות חדשות במצבי החיים או מנסה דברים חדשים, רק כדי לראות מה קורה.