חֲגוֹרָה

לראות חגורה, כשאתה חולם, בולט כסמל למגבלה באנרגיית החיים. חגורה היא גם סימן לבעיות מוסריות. יתכן שאתה מרגיש קונפליקט בין מחשבותיך ורגשותיך. מה שאתה חושב שההנמקה האינטלקטואלית שלך חלוקה, ומה שאתה מרגיש שהוא האופי האינסטינקטיבי שלך, שני ההיבטים האלה של עצמך. מצד שני, יתכן שיש הסבר אחר, חגורה המסמלת עונש ועונש, בגלל מעט משמעת.