חגורת צניעות

ראייה או חגורת חגורת צניעות בחלום מסמלת גישה מגוננת יתר. מחכה לרגע הנכון או תנאים מושלמים לפני שאתה רודף יעדים. החלום עשוי גם להעיד על כך שחשיבתך אינה מעודכנת. לחלופין החלום עשוי לשקף גישה שמרנית או התנזרות מינית.