יסורים

כשאתה חולם להיות בייסורים, זה מייצג שיש משימה כלשהי שטרם נפתרה, וזו הסיבה שכדאי לשקול את הבעיות הללו ולמצוא את הפיתרון לפתור אותן. וודא שאתה מתמודד עם הבעיות הללו, מכיוון שכתוצאה מכך תמשיך לחלום על ייסורים.