פטרייה

לראות פטריות מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא תענוגות לא בריאים וחיפזון פזיז לצבור עושר, כך שהם יכולים להיעלם בתביעות משפטיות ותענוגות שווא. לחלום שאתה אוכל פטריות, מסמל שתושפל ותבויסי מאהבה. יהיו לכם הרבה קרבות מפרכים ומצבים ומערכות יחסים מאתגרים.