כַּף

כשאתה רואה את המרית בחלום, החלום הזה מראה את האהבה שאתה חולק עם העולם.