גבעה, הר, הר

לחלום שאתה עולה גבעה פירושו מאמציך להגיע למטרה. לחלום שאתה עומד על ראש גבעה, פירושו שאתה מצליח במאמציך או שיש לך כעת המשאבים להשלמת משימה בהישג יד.