חֲמָמָה

לחלום על הימצאות בחממה יש מסר סודי עבורך על המהפך. אם מישהו – אז בשבילם. אז הבה נתחיל. בחלום לראות את עצמך או מישהו אחר בחממה הוא מייצג טרנספורמציה. אתם חווים כמה שינויים בחייכם שהובאו בעיקר כתוצאה מעשייתכם. זה גם מציע שאולי גם אתה שולט יתר על המידה. אתה רוצה שדברים ייעשו בדרך שלך, אבל בתהליך אתה יכול להיות מבודד.