בֵּטוֹן

לחלום או לראות בחלום הקונקרטי, מייצג את ההבנה המוצקה והברורה שלך במצב כלשהו. החלום יכול גם אומר שאתה דבק בדבקות. לחלום או לראות בחלום הרטוב הבטון, עשוי להצביע על כך שבעיה או היבט כלשהו בחיים שלך עדיין לא נפתרים.