מים סניטריים

כדי לראות או להשתמש באקונומיקה, כשאתה חולם, זה בולט כסמל לרנסנס. זה גם סימן לריפוי וניקוי. אתה מוכן לשכוח כואבות מהעבר, לפתור כל רגשות חסרי הבעה ולתקן את בריאותך הרוחנית והרגשית.