קבוצת כוכבים

לראות סידור של חלקים או אלמנטים או בשמיים לראות קונסטלציה של כוכבי לכת, כשאתה חולם, אפשר לפרש אותה כהצעה שמשהו בחייך הופרד אבל עכשיו מתכנס. המצב בחיים שלך ישתפר, אבל בצורה מורכבת. לקונסטלציה יש את המשמעות הסמלית של תהליך נפשי. עליכם לקחת בחשבון מה זה, לתאר או לייצג את הקונסטלציה שבחלום שלכם.