מכולות

החלום על מכולה מסמל תחושות שאפשר לגשת למשהו או להשתמש בו בכל פעם שאתה זקוק לו. הרצון שלך להיות מוכן לחלוטין או מוכן לסיטואציה. מיכל יכול להיות גם ייצוג של ידע או רעיונות שאתה מרגיש, שאתה יכול לשתף בכל פעם שאתה מוכן. לחלופין, מיכל עשוי לשקף את הרצון שלך לשמור על שליטה זמנית או להכיל משהו. שמירת רעיונות או מידע למועד מאוחר יותר.