הַזמָנָה

לראות או להגיב להזמנה, כשאתה חולם, זה יכול להתפרש כהרחבת האישיות. הזמנת חלומות מסמלת גם מאפיינים מסוימים שאתה צריך להצטרף או לשלב בדמות שלך.