רצים

כשאתה רואה רץ בחלום, אז החלום הזה מציין את תחילתו של מסע שאתה עשית כשניסית לגלות מי אתה. המסדרון הוא סמל המעבר משלב אחד בחייכם לשלב אחר. אולי יהיו לך שינויים מפוארים בחייך המתעוררים שיהפכו אותך לאדם אחר לגמרי מאשר אתה עכשיו. המסדרון הוא גם סמל החיים, המוות והדרך שעלינו ללכת בה הוא עובר משלב לשלב.