פחדן

אם אתה או מישהו שהוא פחדן בחלום, זה מראה כיצד אתה מזניח את מי שאתה. אינך רשאי להרשות לעצמך להמשיך לעלות.