שריפה (שרידים של אדם שנשרף)

לקיים אינטראקציה עם אפר של גוף שנשרף, פירושו לידה מחדש של העצמי הפנימי. ראיית אפר, כשאתה חולם, מהווה סימן לשינוי והתחלות חדשות. יש לה גם משמעות סמלית ומציעה חזרה לעצמי האמיתי. עליכם לקבל את עצמכם ולהיות נאמנים לעצמכם.