קורסי מכשולים

החלום על מסלול מכשולים מסמל את האתגרים או הקשיים שעליך להתגבר עליהם בכדי להשיג את יעדיך. המכשולים שאתה רואה בחלום משקפים את הבעיות המתרחשות בחיים האמיתיים.