לציפורניים

כדי לשים לב לציפורניים שלך בחלום שלנו, זה עשוי להעיד שאתה רגיש מדי. יתכן שאתה מגיב יתר על המידה במצב כלשהו.