זרת

החלום על אצבע קטנה מסמל את היכולת שלך לסמוך או לאמון. היציאה מהאצבע הקטנה, הפצועה או החתוכה שלך היא אובדן אמון או אמונה.