הַתָכָה

לראות את הקרח או השלג מתים על ידי החום, זה אומר שאתה משחרר או משחרר רגשות שליליים או קרים שחשת. אתה מתחמם למצב.