תַגלִית

חלום של תגלית, פירושו שאתה יכול להיכנס לשלב חדש בחיים או לשלב חדש של התפתחות אישית. למידע נוסף, אנא קרא את המשמעויות של הממצא.