אַבטָלָה

האבטלה בחלום מייצגת את הדברים שלא השתמשתם נכון. אולי יש דברים מסוימים שעליך להראות לאחרים ולהפיק מהם את המירב. מצד שני, החלום יכול להצביע על הדברים שאתה מרגיש שאתה באמת גרוע בהם. וודא שאתה מוצא ביטחון בעצמך, אחרת תיכשל בחיים המתעוררים.