אלוהים

לחלום או לראות את החלום של אלוהים, פירושו הרוחניות שלך והבעת רגשותיך כלפי האלוהות. אלוהים גם מסמל מושג של השלמות הבלתי ניתנת לנגיעה, הבלתי נגישה ובלתי ניתנת להשגה. כמו שחלום יכול להדגיש את המאבקים והניסיונות שלך בניסיון להיות מושלם. אם חלמת ובחלום, ראית שאתה סוגד לאלוהים, זה אומר תשובה על הטעויות והמעשים שלך. אם חלמת שאלוהים מדבר אליך, פירושו רגשות אשם ועונש עונש מוות נצחי. אם חלמת ובחלום, ראית שאתה אלוהים, זה מרמז על הכישרונות המיוחדים שלך שעדיין לא הוכרת או שלא פיתחת עד תום. לחילופין, זה מרמז על תחושות העליונות שלך על אחרים.