יְוֹמָן

יומן של חלום, מייצג את הזיכרונות, העבר והסודות הנסתרים. אולי אתה מנסה להביט לאחור על הסיפור שלך כדי למצוא תשובות … או שאתה מנסה לקבל קצת פרטיות כשאתה מקבל החלטות חשובות. אנא ראו גם את משמעות העיתון.