ימים

בחלום תקופה של יום היא לרוב סמל לשלב, לתקופת התפתחות, או לרגע של קונפליקט. בוקר הוא תחילתו של שלב, אחר הצהריים באמצע ובלילה סוף שלב. כל אזכור של הצורך להמתין עד מחר עשוי להיות סמלי של השינויים שחלים לאחר סיום שלב או סיומה של בעיה. למידע נוסף, עיין בפרק העיצוב באותו זמן.