הקלדה

בדרך כלל, כאשר מה שהוא מקליד בחלומו, הוא מכריז על חוסר היכולת לבטא את מחשבותיו ורגשותיו במילים.