סַמוּר

כאשר סמור מופיע בחלום, זה סימן עבורך, שאתה לא סומך על אנשים אחרים, מכיוון שאתה לא אדם אמין במיוחד, אתה מתנהג בחוסר יושר.