אַצָה

קיום אינטראקציה או מציאת או ראיית אצות, כשאתה חולם, יכול להתפרש כסמל של תלות באינטואיציה בביטחון מלא. אתה צריך לסמוך על האינסטינקטים שלך ולבטוח בעצמך יותר.