דיונות חול

על או לראות דיונה בחול, כשאתה חולם, הגן כסמל לפחדים שלך שהתגלו מחשבות בעולם האמיתי. יתכן שיש לך רצונות שצריך להסתיר ולהגן עליהם. חוששים מהמרירות שבמציאות? דיונה היא הצטברות של חול במדבר או בחוף – זה כמו צבירת הפחדים שלך.