E (מכתב)

האות E מסמלת נוחות, קלות או הרפיה. אתה מרגיש בנוח איפה שאתה נפשי או רגשי. וזה משקף זמן ל~אבק להתיישב ~, להסתגל לשינוי או סוף מצב לא נעים. יתכן שאתה עומד כעת בפני ההשלכות של ~טלטול~ או מזג אוויר לא יציב. וזה האות החמישית של האלף-בית ובנומרולוגיה 5 זה מסמל שינוי.