הָבְנֶה

לחלום על ריהוט אבוני או פריטי הובנה אחרים מייצג מחלוקות ומאבקים מציקים בבית. החלום על לילות אבונים מייצג אומללות, עצב וייאוש.