לְפַרֵט

כשאתה ישן, חולם ורואה חזון שעליו התרחבת, זה מצביע על כך שדעותיהם ואמונותיהם של אחרים נכפים עליך. אתה הלחץ הרגשי של מי שרוצה שתעשה משהו שלא נוח לך אליו.